ஆண்டாரய்டு கேம்களை கம்ப்யூட்டரில் விளையாடுவது எப்படி?

நாம் பலரும் Andriod போன்களில் கேம் விளையாட மிகவும் விருப்பம்உடையவர்களாக இருப்போம். அதை நமது PC/Laptopil விளையாடினால்…

என்ன Andriod OS வேண்டும் என்கிறிகளா அல்லது அதற்காக தலையைபிய்த்து கொண்கிறிகளா….

உங்கள் தேடலுக்கு இதோவிடை…..

இதற்கு பல மென்பொருள்கள்உள்ளன.அவற்றில் Bluestacksயும் ஒன்று.அதை பற்றி பார்போம்.

Bluestacks மென்பொருள் Andriod apps களை PC/Laptopil பயன்படுத்த உதவும்.

முதலில் Bluestacksஐ இணையத்தில் இருந்து டவுன்லோட் செய்யாவும்

பிறகு install செய்யவும்.

click Run–>click Next–>

Blustacks with GO launcher

Search button பயன்படுத்தி உங்களுக்கு விருப்பமான app டவுன்லோட் செய்யலாம்

3 responses to “ஆண்டாரய்டு கேம்களை கம்ப்யூட்டரில் விளையாடுவது எப்படி?

  1. Pingback: Android Trick: How to download apk file of android application from Google play store??? | neotech4u·

  2. Pingback: கூகிள் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து apk file(ஆண்டராய்டுக்கான app file)களை PCக்கு டவுன்லோட் செய்வது எப்படி??? | neotech4u·

  3. Pingback: How to use WhatsApp web from your Laptop/PC??? | Neotech4u·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s