மென்பொருள்களில் Help சேவை செயல்படவில்லையா???-தீர்வு இதோ

Read it in English: click here சில பழைய மென்பொருள்களின் Helpயை கிளிக் செய்தால் இது தற்போதய இயங்குமுறையில்(os) இயங்காது என்ற பிழை செய்தி தோன்றும். பிழை செய்தி: The Help for this program was created in […]

Read Article →